Heater Kanon 15 VK, 15 kW 400 V

Výkon: 15 kW
Napätie: 400 V
Rozmery: 760 × 410 × 390 mm