Minimálna doba prenájmu: 1/2 dňa

Pri dlhodobom prenájme zľavy podľa dohody